Ein kulturhistorisk perle

Sjøhuset i Buavåg, foto: Pål W. Jøsok
– ivareta det gjenverande miljøet på Hovda, med tilhøyrande aktivitetar

– utvikla eit berekraftig senter med sjøhuset som eit naturleg midtpunkt

– få attende livet i sjøhuset ved å nytta det til fleire ulike føremål

– bruk av miljøet i undervisningssamanheng

– eit samlingssenter for lokalmiljø og reiseliv

– eit alternativ i reiselivet med ulike aktivitetar i sommarsesongen